spacer document image 1 spacer2
20 arbeidsskadedødsfall så langt i år
Arbeidstilsynet har i første halvår av 2009 registrert 20 arbeidsskadedødsfall. Dette er 12 færre enn i første halvår 2008. Alle de 20 forulykkede var menn.

Hele åtte av arbeidsskadedødsfallene skjedde i juni, og fem av disse var trafikkulykker.
I ni av de 20 tilfellene jobbet den forulykkede innenfor bygg- og anlegg. 
Fire jobbet innenfor transport og lagring, tre innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, to innen industri, én innen varehandel og én innen elektrisitetsforsyning.
- Antallet arbeidsskadedødsfall i landbruk og fiske er lavere i forhold til fjorårets tall på samme tidspunkt. Selv om dette er tall som erfaringsmessig kan variere mye fra år til år, er dette en positiv nedgang, sier Ken Sletmo, regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør- Norge. 

 

Du finner mer om arbeidsskadedødsfall første halvår 2009 hos Arbeidstilsynet.