spacer document image 1 spacer2
Workshop om CLP
Gratis seminar om verktøy for utarbeidelse og sending av melding om klassifisering og merking av kjemiske stoffer den 6. oktober.

Fra 1. desember 2010 er framstillere og importører pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA.
For å vise deg hvilke verktøy som finnes, og hvordan de skal brukes, arrangerer Klima- og forurensninsgdirektoratet (Klif) i samarbeid med ECHA, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) seminar onsdag 6. oktober fra 12.00-15.00.

Du finner mer informasjon og program for seminaret finner du hos Klima og forurensningsdirektoratet.