spacer document image 1 spacer2
«Holdes sammen av tape og kitt»
Arbeidstilsynet truer med å stenge deler av Oslo universitetssykehus hvis ikke det blir fortgang i utbedringen av bygningene.

I en 14 sider siders rapport datert 1. juli får arbeidsmiljøet ved landets største sykehus det glatte lag. Store mengder muggsopp, alvorlig vedlikeholdsmangel, farlig oppbevaring av kreftframkallende kjemikalier og alvorlige brudd på overtidsreglene er blant forholdene tilsynet påpeker. 
Rapporten konkluderer med å varsle til sammen 10 pålegg om utbedringer som skal diskuteres på et møte mellom tilsynet og sykehusledelsen i dag. Overfor NRK karakteriserer seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Bengt Eriksson tilstanden som «veldig kritisk».
– De lager lettvegger av papirkasser, og det virker som store deler av bygningen holdes sammen av tape og kitt, sier Eriksson.

 

Les mer om "sykehuset som holdes sammen av tape og kitt" hos Fagbladet.

 

LAST NED: Arbeidstilsynets rapport i sin helhet