spacer document image 1 spacer2
Se til Danmark
Danskene har forvist de useriøse tilbyderne i arbeidsmiljøopplæring fra kursmarkedet.

I Norge finnes et mangfold av tilbud når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. 
Men fordi vi ikke har instanser som kontrollerer innhold og kvalitet, er kursene som tilbys av svært varierende kvalitet. Det finnes mange useriøse tilbydere på dagens kursmarked.  
Danskene har tatt konsekvensene av dette, og kurstilbydere som ønsker å kjøre arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilynet. 
Men aller først må tilbyderne evalueres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA utarbeider en innstilling, og denne må følge søknaden som sendes Arbejdstilynet.                             
- Kvalitetskontrollen ble innført fordi det var utilfredshet med kvaliteten på enkelte kurs, det var et noe broket marked, konstaterer Rikke Steensig, evalueringskonsulent i EVA.
Etter at denne formen for godkjenningsordning ble innført, falt antallet godkjente kurs i arbeidsmiljøopplæring fra 211 i 2003 til 131 i 2004, fordi mange av de eksisterende kursene ikke ble godkjente etter den nye ordningen.  

 

Du kan lese mer om danskenes godkjenningsordning for arbeidsmiljøopplæringen hos Arbeidsmiljø.