spacer document image 1 spacer2
Vold mot Arbeidstilsynet - må sone i fengsel
Den 30. januar 2009 ble to inspektører i Arbeidstilsynet Sør-Norge utsatt for både vold og trusler idet de utferdiget et stansingsvedtak på en byggeplass, nå er byggherren dømt til 18 dagers fengsel.

Påtalemyndigheten i politiet tok ut tiltale for forulemping av offentlig tjenestemann, vold og for overtredelse av straffelovens § 127 -  "for ved vold å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate en tjenestehandling eller hindre ham under en slik".
- Retten har funnet våre ansattes forklaringer av hendelsforløpet troverdig og bevist utover enhver rimelig tvil, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge Vibeke Hein Bæra som er meget godt fornøyd med denne dommen.
Domfelte må sone 18 dager i fengsel og betale saksomkostninger dersom dommen ikke ankes.

 

Du kan lese mer om 32 åringen som er dømt for vold mot arbeidstilsynets inspektører hos Varden.