spacer document image 1 spacer2
Felles kamp mot sosial dumping
Det latviske arbeidstilsynet jobber etter rutiner de lærte av sine norske kolleger. Sosial dumping har nå høyeste prioritet.

For to år siden hadde ikke det latviske arbeidstilsynet myndighet til å stoppe virksomheter.
I dag har de ikke bare fullmakter til å stoppe, de kan også skrive ut bøter på flere 100.000 kroner. Dessuten "outer" de bedrifter på nettet. Her skal de useriøse stoppes. Direktør Rita Elce vet hva hun vil.
I tre dager har 50 ansatte fra samtlige regioner i det norske arbeidstilsynet vært på besøk hos sine latviske kolleger i Riga. Det er bare to år siden sist, men nordmennene merker omfattende endringer hos latvierne.

 

Les mer om felles kamp mot sosial dumping hos Varden.