spacer document image 1 spacer2
Ny merking av kjemikalier.
Merkeetiketten er for mange den første - og ofte den eneste informasjonen til brukerne av kjemiske produkter. Nå kommer nye regler hvor de gamle faresymbolene fases ut og erstattes av nye.

Det nye CLP-regelverket (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) har trådt i kraft i EU og vil trolig tre i kraft i Norge i 2011. Alle som daglig omgir seg med kjemikalier må forholde seg til regelverket enten det er som forbrukere eller i yrkesmessig sammenheng.

 

Du finner mer om ny merking av kjemikalier hos Klif.no.

 

Her finner du en plakat med nye og gamle faresymboler.