spacer document image 1 spacer2
- Jeg kjente det rev i halsen
Nordmenn som identifiserte døde etter tsunamikatastrofen, har fått sykdomsproblemer. Årsaken er høyst sannsynlig kjemikalier sprayet på lik og hjelpearbeidere.

Nå viser det seg at flere nordmenn som deltok i identifiseringsarbeidet, har fått skader og sykdomstegn. Rundt ti har rapportert om luftveisplager. To mener skadene kan kobles direkte til ett eller flere av de kjemiske stoffene som de ble sprayet med under arbeidet. Flere har utviklet hard forkjølelse.
Kripos har lagt lokk på saken og vil ikke gå ut med flere detaljer om de innrapporterte skadene før tidligst mandag.
Også syv rettsmedisinere fra Sverige har utviklet "alvorlige astmalignende problemer". Av disse er to fortsatt syke og må bruke medisiner, ifølge overlege Bodil Carlstedt-Duke ved Arbets-og miljømedicin ved Stockholms läns landsting.
- Det er alvorlig når symptomene blir slik at man må søke legehjelp og medisin. Risikoen er at sykdommene kan bli langvarige, sier hun.

 

Du kan lese mer om skader på hjelpearbeiderne etter tsunamikatastrofen hos Aftenposten.