spacer document image 1 spacer2
Norge og Kina innleder samarbeid om arbeidstilsyn
Statsråd Hanne Bjurstrøm har undertegnet samarbeidsavtale mellom Norge og Kina om arbeidstilsyn og håndheving av reglene for helse, miljø og sikkerhet.

– Vi ønsker å dele vår kompetanse på arbeidsmiljø og samtidig lære av andre. 
Målet for samarbeidet mellom Norge og Kina er å styrke arbeidstilsynet og bidra til å utvikle regelverk for helse, miljø og sikkerhet i kinesisk arbeidsliv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Avtalen som ble undertegnet i Beijing, innebærer at Norge og Kina skal samarbeide blant annet gjennom tilsynsaktiviteter, utveksling av personell, seminarer og opplæring.

 

Du kan lese mer om den norsk/kinesiske samarbeidsavtalen om HMS hos Arbeidstilsynet.