spacer document image 1 spacer2
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere flyttet
9. desember åpnet Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i nye og moderne lokaler i Schweigaards gate 17, sentralt i Oslo sentrum. Senteret blir en del av tilbudet i ”Skattens hus” som skal bli Norges største skattekontor.

- Den sentrale beliggenheten, større lokaler og moderne utstyr gjør at vi kan yte enda bedre publikumsservice, sier Servicesenterets leder Lene S. Hagen.  
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere har vært en suksess siden starten for ett år siden. Hittil har mer enn 60 000 personer benyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldinger fra brukerne er overveldende positive. Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen.
Servicesenteret er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. Tilbudet er rettet mot arbeidsinnvandrere fra EØS-området og spesialister utenfor EØS. De fleste brukerne kommer fra Oslo og nærområdene, men det er ikke uvanlig med besøkende fra andre steder i landet som har reist til Oslo for å få ordnet dokumentene raskt og enkelt. 

 

Les mer om servicesenteret for utenlandske arbeidstakere hos arbeidstilsynet.