spacer document image 1 spacer2
600 tilsyn i skolesektoren
I slutten av februar starter Arbeidstilsynet opp en landsomfattende tilsynssatsing med ca. 600 tilsyn ved landets offentlige og private grunnskoler, samt videregående skoler.

Tilsynene vil hovedsaklig gjennomføres i første og andre kvartal 2009. 
- Nå setter vi i gang en nasjonal tilsynssatsing med fokus på lærernes arbeidsmiljø. Vi kommer til å kontrollere at skoleeierne følger opp sitt ansvar med å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og hindrer utstøting fra arbeidslivet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.  

Tema for tilsynene blir:

  • psykososialt arbeidsmiljø
  • praktisering av systematisk HMS-arbeid
  • forebygging og håndtering av sykefravær
  • inneklima

Du finner mer om arbeidstilsynets satsing ovenfor skolene hos Arbeidstilsynet.no