spacer document image 1 spacer2
Det butter for Nav
Det er betenkelig når omorganiseringen som etableringen av Nav medfører gjør at sykefraværet på mange kontorer øker som følge av arbeidsbelastning og arbeidsmiljø.

Det er ikke overraskende at en så stor omorganisering skaper problemer. Det er imidlertid mer enn betenkelig når omorganiseringen forseres på en slik måte at sykefraværet på mange kontorer øker dramatisk på grunn av arbeidsbelastning og arbeidsmiljø, at klientene ikke får bedre, men dårligere service og at saksbehandlingen tar til dels betydelig lenger tid.

 

Les mer om at det butter for NAV hos Siste.no