spacer document image 1 spacer2
Varsler frikjøpt med en årslønn
En underdirektør i Forbrukerrådet opplevde seg trakassert av sjefen Randi Flesland. Etter først å ha varslet, sluttet vedkommende med en årslønn i kompensasjon.

Ifølge Dagbladet er dette tredje gangen på et drøyt halvår at Barne- og likestillingsdepartementet mottar skriftlig varsling på Randi Fleslands lederstil, fra ansatte eller tillitsvalgte i Forbrukerrådet.
Underdirektøren skrev i april i år et to sider langt brev til styret, med kopi til Forbrukerrådets eierdepartement, BLD, der styret ble bedt om å vurdere om Fleslands håndtering av en konkret sak var mobbing og trakassering. 
To måneder senere sluttet underdirektøren med en årslønn i vederlag.

 

Du finner mer om varsleren som ble frikjøpt for en årslønn hos Adressa.no