spacer document image 1 spacer2
Kvikksølvet flyter fritt på oljeplattformen
Dagbladet publiserer bilder som viser flytende kvikksølv som ble oppdaget under demontering av en ventil på Ekofisk.

- Kvikksølv er en alvorlig miljøgift. Å redusere utslipp er derfor høyt prioritert fra SFTs side, sier assisterende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i kjemikalieavdelingen i SFT til Dagbladet.no.
Hun viser til at det er innført norsk forbud mot kvikksølv i produkter.

Oljeselskapet ConocoPhillips bekrefter kvikksølvfunnet.
- Kvikksølv forekommer naturlig i olje og gass, og ConocoPhillips har systemer for å overvåke dette. Vi opererer og følger gjeldende lov- og regelverk innen arbeidsmiljø, ytre miljø og avfallshåndtering, sier informasjonssjef Ingvar Solberg i ConocoPhillips til Dagbladet.no.

 

Les mer om kvikksølvfunnet på Ekofisk hos Dagbladet.no