spacer document image 1 spacer2
Varsler tvangsmulkt
Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus på 1 mill. kr per virkedag hvis de ikke vedtar en oppdatert, prioritert og tidfestet vedlikeholdsplan for å utbedre bygninger, arbeidslokaler og inneklima.

- Tilstanden for enkelte bygninger og arbeidslokaler og inneklimaet i deler av Oslo universitetssykehus gjør at Arbeidstilsynet er bekymret for ansattes helse- og arbeidsmiljøforhold. 
Våre funn fra stikkprøvekontroller i juni knyttet til teknisk tilstand, fukt, manglende ventilasjon og belastende ergonomiske forhold er senere bekreftet i arbeidsgivers egen tilstandskartlegging. 
Selv om arbeidsgiver i årevis har vært kjent med at enkelte bygningers tilstand er til dels meget dårlig har helt nødvendig vedlikehold de siste årene stoppet opp, sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Pål H. Lund.

 

Her kan du lese mer og laste ned tilsynsrapporten.