spacer document image 1 spacer2
Biodrivstoff er verst - vind er best
Forskning viser at vind er den aller mest miljøvennlige alternative energikilden, mens biodrivstoff er verst av alt.

Stanford-professor Mark Jacobson har studert hvilke av de foreslåtte alternative energikildene som er best i et miljøperspektiv, og resultatene er interessante.
Jacobson, som også er leder av energiprogrammet ved universitetet, har vurdert hver enkel energikilde opp mot hvor store klimagassutslipp det vil føre til om slik energi skal brukes i hele USAs kjøretøypark.
Resultatene fra studien, som er publisert i tidsskriftet Energy and Environmental Science viser at den verste energikilden slipper ut omtrent 1000 ganger mer enn den beste.

 

Du finner hele denne saken om Biodrivstoff i et miljøperspektiv hos Teknologisk Ukeblad.www.tu.no/energi/article195892.ece