spacer document image 1 spacer2
Disse næringene ble farligere
Mens det er blitt litt tryggere å jobbe innen energi, olje og gass, er det blitt skumlere å jobbe i finansnæringen.

Det er blitt farligere for hvitsnippene, men tryggere i kjeledress. 
Det viser tall for arbeidsrelaterte ulykker i ulike næringer i perioden 1991 til 2005.
Siden 1991 er antallet arbeidsulykker i finansnæringen, som inkluderer banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, tredoblet.
Finansnæringen skiller seg ut i forhold til de ni andre hovednæringene i tallmaterialet. 
Ingen andre næringer har en lignende vekst i ulykkestallet.

 

Du finner mer om økning i arbeidsrelaterte ulykker i finansnæringen hos Teknologisk Ukeblad.