spacer document image 1 spacer2
Grønne sertifikater vil ikke koste skjorta
Økt satsing på fornybarenergi vil ha begrensede konsekvenser for strømkundene.

Svenske Energimyndigheten i dag fram en rapport om konsekvensene for strømkundene ved et høyere ambisjonsnivå i elsertifikatsystemet.
I den svenske rapporten kommer det fram at selv om man øker ambisjonsnivået til 25 TWh fornybar energi innen 2020, vil kostnadene for strømkundene komme på samme nivå som i dag.
Sertifikatkostnadene utgjør nå for svenske strømkunder 4 til 6 prosent av de totale strømutgiftene.
- Det skyldes blant annet at det finnes et relativt stort potensial av sertifikatberettiget elproduksjon, som kan bygges ut, sier Katarina Jacobson i Energimyndigheten.

 

Les mer om rimelige grønne sertifikater hos Teknisk Ukeblad.