spacer document image 1 spacer2
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon organiserer og kontrollerer industri- og håndverksbedrifters egenbeskyttelse mot brann, ulykker og personskader. NSO gir også råd til næringslivet om hvordan man beskytter virksomheten mot kriminelle handlinger. NSO rapporterer faglig til Direktoratet for sivilt beredskap og til Justisdepartementet.

Kunnskapsformidling er en viktig del av strategien for bedre helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene og NSO:

· arrangerer kurs i hvordan man kan beskytte virksomheten mot brann, ulykker, personskader eller kriminelle handlinger
· gir ut faghefter i sikkerhet
· gir ut fagtidsskriftet "Sikkerhet"

Adresse:
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Postboks 5468 Majorstua
0305 Oslo

Telefon: 23 08 85 30
Telefaks: 23 08 85 50
E-post: nso@nso.no
web: http://www.nso.no/
Besøksadresse: Essendropsgate 6