spacer spacer2
LO med ny HMS undersøkelse
På oppdrag fra LO har Fafo undersøkt HMS-tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten HMS-tilstanden i Norge 2007 blir presentert for media mandag 23. juni

Undersøkelsen bygger på en bredt anlagt spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere høsten 2007. Den er en oppfølging av en tidligere undersøkelse gjennomført av SINTEF på oppdrag fra LO i 2001 (Torvatn og Molden 2001). Rapporten sammenligner tilstanden i 2007 med 2001 på områder som fleksibilitet i arbeidshverdagen, forholdet til kunder, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stress, utslitthet mv, og inneholder også en del spørsmål som ikke ble stilt i 2001.

Mer informasjon finner du på LOs nettsider.