spacer document image 1 spacer2
Stressende jobbkontakt i ferien
57 prosent de spurte i en ny svensk undersøkelse sier at de opplever å bli kontaktet etter å ha forlatt arbeidsplassen og gjerne i ferier.

Å bli kontaktet angående jobben på fritiden er i ferd med å bli normalt for stadig flere av oss. Det viser en undersøkelse gjort av det svenske bladet Du & jobbet. Blant 600 verneombud, arbeidsledere og arbeidstagere, svarer 57 prosent at de opplever å bli kontaktet etter å ha forlatt arbeidsplassen.
Kari Mærøe Lier i fagorganisasjonen NITO sier at hvorvidt det oppleves som en uting å bli kontaktet av jobben på fritiden vil avhenge av hvor ofte slike henvendelser kommer og ikke minst hva sakene gjelder.
- I tillegg er det viktig å avklare forventningene fra arbeidsgiver på dette området. 
Arbeidstakere er også forskjellig, så det er viktig å ha en dialog på arbeidsplassen om hvordan kontakt i ferie- og fritid skal håndteres, sier hun.

 

Mer om stressende jobbkontakt finner du på NITOs hjemmesider.