spacer document image 1 spacer2
Innstramming av regelverket
Som et ledd i handlingsplanen mot sosial dumping senkes terskelen for når innleie må avtales med tillitsvalgte for å motvirke at regelverket blir utnyttet eller omgått.

Arbeidsmiljølovens regler om innleie fra produksjonsbedrifter er mer liberale enn reglene om innleie fra vikarbyrå. Begrunnelsen er bedriftenes behov for å kunne tilby sine arbeidstakere alternativ sysselsetting ved svingninger i oppdragsmengden.
Regelverket kan imidlertid være enkelt å utnytte og omgå.
Innstrammingen går ut på at terskelen for når slik innleie krever avtale med tillitsvalgte i innleievirksomheten, senkes. Det stilles krav om avtale enten når innleie overstiger 10 prosent av arbeidstakerne i innleiebedriften, eller når innleie varer mer enn ett år. 
Frem til 1. juli gjaldt kravet om avtale først når begge disse kravene var oppfylt.

I tillegg stilles det krav om at innleier, dersom de tillitsvalgte ber om det, skal dokumentere at utleievirksomheten fyller vilkårene for slik utleie, det vil si at arbeidstakerne som leies ut arbeider innenfor utleiers hovedbeskjeftigelse og ikke utgjør mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

Mer fakta om arbeidet mot sosial dumping finner du hos Arbeidstilsynet.