spacer document image 1 spacer2
Nytt år og nye regler
Flere får bedriftshelsetjeneste og det skal bli vanskeligere å snyte ansatte hos underentreprenører for lønn, men vil vi i det hele tatt merke at EUs tjenestedirektiv trådte i kraft i romjula?

Midt mellom jul og nyttår trådte det omstridte EU-direktivet i kraft – også i Norge. 
Hensikten med direktivet er å gjøre det enklere å konkurrere om tjenesteoppdrag på tvers av landegrensene i hele EU/EØS-området. 
Selv om direktivet i utgangpunktet ikke skal regulere lønns- og arbeidsvilkår, har store deler av fagbevegelsen likevel fryktet at en friere handel med tjenester vil gjøre kampen for å hindre sosial dumping vanskeligere.

 

Du finner mer om nytt år og nye regler hos Fri Fagbevegelse.no