spacer document image 1 spacer2
Krever mest lydighet
Byggenæringen peker seg ut som næringen som krever lojale og lydige ansatte.

Stillingsannonser er talende dokumenter. For innimellom alle næringslivsflosklene finnes fraser og ordvalg som sier mye om bedriftene som lyser ut ledige stillinger og næringene bedriftene tilhører.
Ingen bruker selvsagt et ord som lydig i stillingsannonser. 
Et mer positivt ladet substituttord for lydig er ordet 'lojal'. Et annet slikt ord er 'pliktoppfyllende'.
Ordet ' lojal' brukes av desidert flest virksomheter innen håndverk, bygg og anlegg og mekanikk. 
Ordet 'pliktoppfyllende' brukes av nest flest virksomheter i disse næringene.
Virksomheter innen salg og markedsføring gir også uttrykk for at de vil ha lydige ansatte. 
De topper lista når det gjelder bruk av ordet 'pliktoppfyllende' og er på 2. plass når det gjelder bruk av ordet 'lojal'.

 

Les mer om krav til lojale ansatte hos Teknisk Ukeblad.