spacer document image 1 spacer2
Gjør stresset synlig
Årsakene til stress er sammensatte. Nettopp derfor er det så viktig at verneombudene bidrar til å sette temaet på dagsorden, skriver HMS Magasinet.

- Det er ikke lett å vurdere om du selv er stresset. Vi mennesker er ofte avhengig av tilbakemelding fra dem som er rundt oss for å innse at vi er i faresonen, sier Ingeborg Kiær, rådgiver og psykolog i Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste.
- Ser du tegn til stress i arbeids-miljøet ditt? 
Kjenn dine medarbeidere og vær litt oppmerksom. 
Det er viktig at du ikke ser etter det kortvarige presset i hverdagen, men det langvarige stresset.
- Mange verneombud synes de har for lite kunnskap om temaet. Krev å få kurs i stress og stressmestring og snakk med andre verneombud om problemet.

 

Kurs kan du få hos aof.no,

 

hele denne saken finner du hos ledernett.no