spacer document image 1 spacer2
Slutt på diskriminerende skift
Bedriftsklubben i BIS Industrier AS i Sandnes påklaget Arbeidstilsynets godkjenning av en arbeidstidsordning for 50 polakker i 2008. Nylig tok Direktoratet for arbeidstilsynet klagen til følge.

Et polsk datterselskap til BIS Industrier AS (Bilfinger Industrial Services) søkte i april 2008 Arbeidstilsynet Vestlandet om å få godkjent en såkalt 28-14-ordning. Søknaden gjaldt 50 polske overflatebehandlere som skulle ferdigstille moduler for AkerKværner Egersund til et olje- og gassprosjekt i Kasakhstan.
BIS Industriers norske ansatte derimot gikk på en såkalt 11-10-ordning, elleve dager på og ti dager av.
– Dette forskjellsbehandler arbeiderne, sa hovedtillitsvalgt ved BIS Industrier, Roger M. Berg-Hansen, til magasinett.org da klubben hans leverte klagen for ett og et halvt år siden.

 

Les mer om at direktoratet har tatt klage på diskriminerende skiftordning til følge hos Magasinet.