spacer document image 1 spacer2
Melde- og registeringsplikt for utleie av arbeidskraft
Myndighetene vil stille nye krav til foretak som driver utleie av arbeidskraft, slik at utleievirksomhet blir lettere å gå etter i sømmene.

Selskap som ønsker å drive som bemanningsforetak i Norge, vil få en meldeplikt til Arbeidstilsynet. I tillegg til at man må oppfylle disse kravene, må foretaket være registrert i Enhetsregisteret og hos skatteetaten.
Innføringen av en meldeplikt vil gi Arbeidstilsynet lettere tilgang til informasjon om bemanningsforetakene, noe som vil lette tilsynet og kontrollen med foretakene. Departementet har også vist til at ordningen vil kunne bidra til samarbeidet med andre tilsynsetater, blant annet skattemyndighetene.
Arbeidstilsynet skal opprette og føre register over alle bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten. Registeret skal være offentlig tilgjengelig. Slik vil alle lett kunne sjekke om foretaket har oppfylt sin meldeplikt.
For at registeret skal ha troverdighet, krever bestemmelsene at foretakene hvert år skal sende melding til Arbeidstilsynet om at de fortsatt fyller kravene. Unnlater virksomheten å oppfylle dette kravet, risikerer den å bli slettet fra registeret.

 

Mer om melde- og registreringsplikt for utleie av arbeidskraft finner du på Arbeidstilsynets nettsider.