spacer document image 1 spacer2
Varsling nytter – men koster
Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen mener at varslingen nytter. Samtidig forteller de om lavere jobbtrivsel og at de i større grad blir mobbet enn andre skriver Forskning.no

Media har tatt opp flere store varslersaker, men de fleste sakene hører vi aldri om. 
De rapporteres internt, og løses internt. 
Brita Bjørkelo har disputert for doktorgrad ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og da hun begynte å arbeide med varslere, hadde hun et inntrykk av at de som sier i fra om kritikkverdige forhold får det vanskelig i ettertid. Men slik er det ikke for brorparten av varslerne.
– De fleste sier at ingenting skjedde med dem etterpå. Men samtidig rapporterer de om lavere jobbtilfredshet, og høyere nivåer av mobbing enn andre ansatte. 
Vi kan ikke måle at mobbing skyldes det at de varslet, men vi kan heller ikke utelukke det, sier Bjørkelo.

 

Du kan lese mer om at varsling nytter - men koster hos Forskning.no