spacer document image 1 spacer2
Fortsatt nødvendig med kontroll av BHT
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har undersøkt forholdene rundt bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene. Resultatene er sprikende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har gjennomført et samarbeidsprosjekt som ser på bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene.
Resultatene viser at virksomhetene sier de prioriterer arbeidsmiljø- kartlegginger og overvåking av arbeidshelse i større grad enn hva BHT erfarer at de gjør.
På spørsmål om hvem som leverer tjenester innenfor kartleggings- og informasjonstjenester er bildet snudd. BHT sier de leverer aktuelle tjenester i større grad enn hva virksomheten oppfatter.
BHT og virksomhetene mener imidlertid at BHT bidrar på dialogmøter i vesentlig større grad (65 -75 prosent) enn hva Arbeidstilsynets inspeksjon viser (32 prosent).

 

Du finner mer om bedriftshelsetjenestens rolle og innsats hos Ledernett.no