spacer document image 1 spacer2
Norge vil flyte over av kraft
Energiveteran Erling Disen mener at det eneste fornuftige er å investere i fornybar energi i utlandet.

- Det bør være en del av Norges forpliktelser i forhold til Fornybardirektivet, sier den tidligere NVE-sjefen, som holdt et innlegg på NVEs Energidager 2009.
Disen frykter at Norge skal flyte over av kraft, og at det er bedre for klimaet å satse ute.
- Bare vannkraften er stedbunden. Det blåser overalt. Det er sol overalt. Vi bør lokalisere fornybar produksjonen der etterspørselen er. Det finnes en hel del gamle kullkraftverk som både er ineffektive og miljøfarlige på kontinentet som kan erstattes med ren kraft, sier energiveteranen, som synes at Statkrafts vannkraftinvesteringer bør være med i det norske regnestykket.

 

Les mer om at Norge vil flyte over av kraft hos Teknisk Ukeblad.