spacer document image 1 spacer2
Fire av ti sykmelder seg på grunn av jobben
40 prosent av sykefraværet er direkte knyttet opp til arbeidsplassen, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I forbindelse med doktorgradsarbeid har Sivesund Mehlum funnet ut at ved fravær mer enn 14 dager, rapporterte 40 prosent av de som var borte at det skyldtes helseplager som var knyttet til areidsplassen.
- Og da gikk det særlig på tungt fysisk arbeid, å løfte og bære tungt, og å stå mye, sier Sivesund Mehlum. Hun mener mye av sykefraværet kan hindres hvis man tilrettelegger arbeidet.
- Noen er veldig flinke på dette med tilrettelegging, det er jo en del av IA-arbeidet og IA-avtalen. Noen har kommet langt med dette, og noen har ikke kommet i gang. Så det er veldig mye å hente ved å tilrettelegge arbeidet for personer som er syke, enten det skyldes jobb eller andre ting, sier Sivesund Mehlum.

 

Les mer om at fire av ti sykemelder seg på grunn av jobben hos NRK Nyheter.