spacer document image 1 spacer2
Få folk med
Gode ledere kan kunsten å påvirke andre. Lær deg hvilke knapper du kan trykke på for å øke din innflytelse.

– Rydder man vekk alt det som ligger rundt, står beslutninger og påvirkning igjen som kjernen i all ledelse, sier Geir Overskeid, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 
Det er en leders jobb å fatte endelige beslutninger, men når det kommer til gjennomføring, virker lederen per definisjon gjennom andre mennesker. Mennesker som lederen påvirker gjennom måten han eller hun snakker på og er på. Bevisst eller ubevisst. 
– En leder påvirker andre gjennom de følelsene som oppstår, forklarer psykologen.

 

Du finner mer om god ledelse hos Ukeavisen Ledelse.