spacer document image 1 spacer2
Solidaransvar mot sosial dumping
Regjeringen fortsetter kampen mot sosial dumping. Derfor foreslår vi nå å innføre solidaransvar for lønn. Solidaransvaret skal gjelde for oppdragsgivere i områder der tariffavtaler er allmenngjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Regjeringen er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Tiltak rettet mot sosial dumping er viktig, både for den enkelte berørte arbeidstaker, for seriøse bedrifter i konkurranse med useriøse, og for å sikre videreføring av den norske arbeidslivsmodellen.
– Målet er å unngå sosial dumping i Norge, men uten å legge unødvendige hindringer i veien for arbeidsinnvandrerne eller for norsk næringsliv som har behov for arbeidskraft. I den økonomiske situasjonen Norge nå står overfor er det særlig viktig å ta vare på arbeidstakerne, fremhever statsråden.
På denne bakgrunn og etter en grundig utredning vil regjeringen 8. mai fremme lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønnskrav. Forslaget er basert på solidaransvaret i de tyske reglene om utsendte arbeidstakere.

 

Les hele pressemeldingen om solidaransvar mot sosial dumping på Departementets hjemmesider.