spacer document image 1 spacer2
Anmeldes for massive lovbrudd
Asker kommune legger til rette for massivt brudd på arbeidsmiljøloven, sier Fagforbundet.

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells drifter renovasjonen i Asker kommune med innleide arbeidere fra Polen. Arbeiderne går på korttidskontrakter, til tross for at de driver den ordinære driften i kommunen, ifølge dokumentasjon Fagbladet sitter på.
Slik kan ikke den kommunale tjenesten utføres, mener Fagforbundet, som påpeker at det å basere ordinær drift på korttidskontrakter er i strid med arbeidsmiljøloven.

 

Les mer om anmeldelse for massive lovbrudd hos Dagbladet.