spacer document image 1 spacer2
Krever kraftig innskjerping av HMS-regelverk
Fellesforbundet, Industri Energi, EL&IT og LO krever innskjerping i HMS-regelverket i forhold til nattarbeid, samsoving og hotbedding, Også kravet om samtykke til dykkeraktivitet må innskjerpes.

Statens forurensningstilsyn, Helsedirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår et nytt felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Fellesforbundet, Industri Energi, EL&IT og LO påpeker nødvendigheten av en rekke konkrete endringer i flere forskrifter i sitt høringsvar som er sendt till Petroleumstilsynet.

 

Du finner hele denne saken om krav til kraftig innskjerping i HMS regelverket hos Fellesforbundet.