spacer document image 1 spacer2
Utvidet bruk av egenmelding
Regjeringene og arbeidslivets parter har gått ut med en felles uttalelse om mulighet for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av Influensa A.

Regjeringene og arbeidslivets parter har i dag gått ut med en felles uttalelse om mulighet for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av Influensa A.
Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer med dette alle virksomheter som ikke har inngått IA-avtale til å utvide egenmeldingsretten fra 3 til 8 dager både ved egen og barns sykdom, som følge av fravær på grunn av influensa A.
– Dette vil være et viktig tiltak for å lette håndteringen av pandemien, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Henstillingen innebærer ingen endring av arbeidstakers rett til å benytte egenmelding fire ganger per år.
Dette er et midlertidig tiltak, og det vil opphøre når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for det.
Regjeringen og arbeidslivets parter understreker at det er den enkelte arbeidsgiver som må informere sine arbeidstakere om at det er gitt adgang til utvidet egenmelding i bedriften, og det er til sin arbeidsgiver arbeidstaker må henvende seg dersom vedkommende er i tvil.

Last ned felles uttalelse fra Regjeringen og arbeidslivets parter.