spacer document image 1 spacer2
LO vil ha gravide ut av sykestatistikken
Sykefraværsstatistikken omfatter mange gravide arbeidstakere som i stedet skulle ha vært ute i lønnet permisjon, mener LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

– Der det ikke er mulig med tilrettelegging på arbeidsplassen, har gravide rett til lønnet permisjon. 
Men denne ordningen er en godt bevart hemmelighet, og det må vi gjøre noe med, sier Sundnes til NTB. LO-sekretæren sitter i arbeidsgruppa som i disse dager forhandler om en ny IA-avtale og diskuterer tiltak for å få ned sykefraværet. 
I tillegg til nye tiltak, er det rom for opprydning i selve statistikkgrunnlaget, mener hun.

 

Du finner mer om at LO vil ha gravide ut av sykefraværstatistikken hos Dagsavisen.