spacer document image 1 spacer2
Dødstallene må ned
Finanskrisen skal ikke brukes som påskudd til å fire på kravene, verken på den enkelte arbeidsplass eller i lov- og regelverk, fastslår arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i Østlandsposten.

51 mennesker omkom i arbeidsulykker i fjor, og hvert år skader 80.000 seg på jobb. 
Innsatsen med å forebygge ulykker må bli bedre og mer systematisk. 
Regjeringen skjerper regelverket og øker kontrollene ute på arbeidsplassene. 
Samtidig er det viktig å understreke at ansvaret for å forhindre ulykker ligger hos den enkelte arbeidsgiver.
Antallet dødsulykker i arbeidslivet er halvert siden 70-tallet. Årsakene til dette er flere. 
Tekniske framskritt har gjort arbeidsutstyr sikrere, og mange risikofylte oppgaver har blitt overtatt av maskiner. Arbeidsmiljøloven har gjennomgått revisjoner og skjerpelser. 
Virksomhetene er mer systematiske i sitt HMS-arbeid, og bruk av verneutstyr er mer utbredt.
Den positive utviklingen ser imidlertid ut til å ha stoppet opp på det siste året. 
I fjor mistet 51 mennesker livet på jobb. Det er det høyeste dødstallet på ni år, skriver arbeids- og inkluderingsministeren i en kommentar i Østlandsposten.

 

Les hele artikkelen om å ikke fire på HMS kravene i Østlandsposten.