spacer document image 1 spacer2
Mange grove lovbrudd
Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft, blant annet vikarbyrå, har avdekket mange alvorlige lovbrudd.

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i en rekke virksomheter som enten leier ut eller leier inn arbeidskraft. Gjennom tilsynene er alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid avdekket, på en rekke arbeidsplasser.
Blant funnene er flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig.
Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige lovbrudd. Dette innebærer blant annet alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid.

 

Du kan lese mer om grove lovbrudd ved ut/innleie av arbeidskraft hos Fagforbundet.