spacer document image 1 spacer2
Færre dør på jobb
Rekordmange mistet livet på jobb i fjor. I år er dødsulykkene færre.

– Det ser ut som vi har en nedadgående trend, noe som er svært gledelig. 
Vi krysser fingrene for at denne tendensen fortsetter, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for Arbeidstilsynet, til Teknisk Ukeblad.
29 dødsulykker utgjør i gjennomsnitt 3,1 dødsulykker per måned hvis vi regner med ferieperioden. Holder vi ferieperioden utenom, er det snakk om 3,5 dødsulykker per måned hittil i år.
Det skulle tilsi ytterligere ti dødbringende ulykker før året er omme. 
Da ender vi på 38 dødsulykker for 2009. Det vil være en markant nedgang fra i fjor - nesten tilbake til 2007-nivået. I 2007 viser statistikkene nettopp 38 dødsulykker.

 

Les mer om at færre dør på jobb hos Teknisk Ukeblad.