spacer document image 1 spacer2
Foreslår at psykologar får sjukemelde
Frå og med 2009 startar Arbeids- og velferdsdirektoratet ei forsøksordning som gir psykologar rett til å sjukmelde i to fylke.

- Vi ønskjer å hauste erfaringar med psykolog som sjukmelder, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

2. juli fastsette departementet forskrifta om forsøksordning som gir psykologar rett til å dokumentere arbeidsuførleik (å sjukmelde). Forsøket startar opp 1. januar 2009 og går ut 2011.

Mer om psykologers rett til å sykemelde finner du hos Arbeidstilsynet.