spacer document image 1 spacer2
Spennende personvernkonferanse i LO/AOF regi tirsdag 29. mars.
Datatilsynet kommer, Arbeidstilsynet kommer, Departementet kommer, FAFO kommer - kommer du?
Konferansen vil sette fokus på både utfordringer og muligheter i forhold til regelverk, kunnskap og den teknologiske utviklingen.
Fafo-undersøkelsen 2010 ”Kontroll og overvåking i arbeidslivet” viser at det er stort behov for kunnskap om personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Hele 38 prosent av over 6000 arbeidstakere svarer at de har lite eller ingen kjennskap til regelverket på området. 
Blant tillitsvalgte og verneombud svarer rundt en tredjedel at de har lite eller ingen kunnskap om gjeldende regelverk.

 

Sett av datoen allerede nå - 29. mars 2011!

 

Her finner du program og påmeldingsmuligheter til konferansen.