spacer document image 1 spacer2
Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket
Rapporten "Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket" forteller at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.

Årlig er det også 5 prosent andre personer på gården som utsettes for en ulykke.
Dataene viser at ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, selv om trenden er at noen flere ulykker skjer i forbindelse med onnetid.
De fleste ulykkene skjer i forbindelse med håndtering av store dyr, traktor og tunge maskiner.
Det er ingenting som tilsier at bøndene tar lett på HMS og sikkerhet på gården.
Sammenliknet med resultater fra en undersøkelse gjort for 30 år siden rapporterer flere bønder nå at de jobber selv om de er syke.

 

Les mer om ulykker og arbeidsmiljø i landbruket hos regjeringen.no