spacer document image 1 spacer2
Halve sykefraværet har sosiale årsaker
Mer enn halvparten av sykefraværet har bakgrunn i sosiale forhold, og legene som sykmelder folk mangler verktøyene for å løse problemene. Det mener arbeidslivsforsker Rolf Rønning.

Ifølge et større svensk-norsk forskningsprosjekt om sykefravær har drøyt 50 prosent av de sykmeldte en «ikke-medisinsk» bakenforliggende årsak til problemene sine, skriver NRK på sine nettsider.

– Dersom en arbeidstaker for eksempel går gjennom en skilsmisse, har et pleietrengende familiemedlem eller kanskje har samarbeidsproblemer med sjefen sin, så er vedkommende i utgangspunktet ikke syk. Likevel ender mange opp som sykmeldte i en lengre periode. Her mener jeg norsk arbeidsliv rett og slett mangler effektive virkemidler for å gjøre noe med det som rent faktisk er årsaken til problemene, sier professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer.

 

Les mer om sykefravær og sosiale årsaker hos NRK.