spacer document image 1 spacer2
Vil bygge bolverk mot sosial dumping
Nesten 140 delegater satt hverandre stevne til norsk-brasiliansk næringslivskonferanse i Rio de Janeiro. Sjømannsorganisasjonene benyttet anledningen til å bygge bolverk mot sosial dumping.

Etter det Maritim Logg erfarer har det vært påtrykk fra norsk rederhold for å få innsyn i innholdet i samarbeidsavtalen, men partene har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om det konkrete innholdet i avtalen. Likevel lettet Johnny Hansen litt på sløret i FriFagbevegelse.no, da han fortalte at avtalen bygger på internasjonal solidaritet.
– Brasilianerne og vi er enige om at det ikke skal være mulig å avlønne sjøfolk på internasjonale minimumshyrer innenfor olje- og gassvirksomheten til sjøs, sa Johnny Hansen.
Det kan vanskelig bety annet enn at rederne vil få hard kamp fra to lands fagforeninger dersom de forsøker å bemanne skipene med lavtlønte sjøfolk fra Asia og Øst-Europa.

 

Les mer om bolverk mot sosial dumping hos FriFagbevegelse.no