spacer document image 1 spacer2
Seminar: Tøffe tider krever kloke ledere
Hva kreves for å bli en klok leder? Kan læren om de klassiske dydene og dødssyndene brukes for å se nye muligheter i tøffe tider? Hvordan sikre at gode avgjørelser blir tatt når presset fra alle kanter utfordrer ledere?

Foranledningen for seminaret er utgivelsen av boken Klokt lederskap - mellom dyder og dødssynder av Paul Otto Brunstad.

 

Seminaret er gratis, varer fra 0815 - 1000, det serveres frokost og her finner du program, mer informasjon og mulighet for å melde deg på.