spacer document image 1 spacer2
Personvern i arbeidslivet
Velkommen til Personvernkonferansen 2011 på Hotell Bristol i Oslo.

På Personvernkonferansen 2011 gjennomgås lovgivning og rettspraksis på området, man formidler erfaringer fra tilsynspraksis, og stiller spørsmålet om dagens rettstilstand kan sies å gi en akseptabel avveining mellom styringsrett og personvern. Det inviteres til diskusjon som både tar utgangspunkt i dagens teknologi og morgendagens realistiske muligheter.

 

 

Tid og sted: fredag 2. des. 2011 09:45 - 15:40, Hotell Bristol, Kristian IV`sgt. 7, 0164 Oslo

 

 

Påmeldingsfrist: 25.11.2011 - Send påmelding til gro.halvorsen@jus.uio.no.
Det er begrenset antall plasser, vær rask. (først i tid, best i rett)

 

 

Deltakeravgift: kr. 500,- som inkluderer kaffe/te og enkel formiddagsmat. 

 

"Vi har et begrenset antall plasser for master- og phd-studenter til sterkt redusert pris til disposisjon."

 

Konferansen er støttet av Personvernnemnda