spacer document image 1 spacer2
Ny rapport om varsling
En Fafo-rapport viser at under halvparten av arbeidstakerne har kjennskap til varslerbestemmelsene som er blitt innlemmet i arbeidsmiljøloven.

Rapporten "Med rett til å varsle... men hjelper det, er det så lurt" viser at drøyt 4 av 10 arbeidstakere har kjennskap til varslerbestemmelsene som står i arbeidsmiljøloven § 2.4 (1). 
Der slås det fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
Rapporten viser at 1 av 3 som har deltatt i undersøkelsen av vært vitne til kritikkverdige forhold de siste 12 månedene. Dette viser at opplysningsarbeidet rundt varsling har en lang vei å gå.

 

Du kan lese mer om Fafo-rapporten om varsling hos FriFagbevegelse.