spacer document image 1 spacer2
Vil rydde i servicebransjen
Regjeringas handlingsplan 2 mot sosial dumping vil dreies mer mot hotell, restaurant, renhold og landbruk, sa statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i går. Planen blir lagt fram 7. oktober.

Statssekretæren innledet til debatt på Fafo Østforums seminar i går. Seminaret het Arbeidsinnvandring uten overgangsordninger. Disse ordningene utløper våren 2009. Handlingsplan 2 må ta høyde for dette, sa Støstad.
Regjeringen vil arbeide for at tiltakene som allerede er vedtatt i den første handlingsplanen mot sosial dumping virkelig blir satt ut i livet av alle berørte parter. Dette gjelder særlig innsynsretten for tillitsvalgte, registreringsplikt for bemanningsbyråer og oppfølging av ILO-konvensjon 94 om offentlige oppdrag.
Dessuten stiller regjeringen spørsmål om allmenngjøring av deler av tariffavtalene er effektiv nok.

 

Les hele saken om handlingsplan 2 mot sosial dumping hos Magasinett.org