spacer document image 1 spacer2
Varsler uanmeldte tilsyn i helsesektoren
Arbeidsministeren er orientert om arbeidstilsynets strategi og prioriteringer og det er enighet om at uanmeldte tilsyn er et virkemiddel som i større grad vil bli brukt i helse- og omsorgssektoren.

Adecco-saken og andre lignende saker har vist at det er behov for uanmeldte tilsyn i denne sektoren.
Bjurstrøm er imidlertid klar på én ting: 
– Ansvaret for at de ansatte har anstendige lønns- og arbeidsforhold skal plasseres der det hører hjemme. Først og fremst har arbeidsgiver ansvaret for at loven følges, men det er også viktig å understreke at kommunene skal følge opp sine oppdragstakere.
Uanmeldt tilsyn har vært ett av flere virkemidler Arbeidstilsynet har hatt til rådighet, men har i liten grad blitt brukt innen helsesektoren. 
Nå kan imidlertid helsesektoren også vente seg uanmeldte tilsyn slik det har vært gjort innen bla renholdsbransjen.

 

Les mer om uanmeldte tilsyn i helsesektoren hos Arbeidsdepartementet.